Majoitukseen liittyvää hyödyllistä tietoa

Asiakaspalvelu Helsinki                                                  Asiakaspalvelu Tampere
+358 10 470 4380                                                                +358 10 470 43 88
info@comodo.fi                                                                  info@comodo.fi
whatsapp arkipäivisin klo 9-16 puh. +358 50 381 0696

Toimiston osoite
Mannerheimintie 38
00100 Helsinki
(katutaso)


Majoituksen alkaminen ja päättyminen
Majoitus alkaa klo 16.00 alkaen sopimuksen alkamispäivänä, ellei toisin ole sovittu. Majoituksen päättyminen on määritelty sopimusmuodon mukaan:

Määräaikainen sopimus: majoitus päättyy automaattisesti sopimuksen päättymispäivänä klo 11.00 mennessä.

Joustava määräaikainen sopimus: Majoitus päättyy aikaisintaan minimimajoitusajan kuluttua ja viimeistään sopimusajan päätyttyä. Majoituksen voi päättää aikaisemmin majoittujan/maksajan päättymisilmoituspäivästä sovitun irtisanomisajan kuluttua (7 / 14 / 30 vrk). Sopimuksen voi päättää kirjallisesti lähettämällä meille viestin www.comodo.fi -sivuston yhteydenottolomakkeen kautta (aihe: asunnon irtisanominen), sähköpostitse tai puhelimitse Comodo Asunnot asiakaspalveluun.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus: Majoituksen voi päättää aikaisintaan minimimajoitusajan kuluttua majoittujan/maksajan päättymisilmoituspäivästä sovitun irtisanomisajan kuluttua (7 / 14 / 30 vrk). Sopimuksen voi päättää kirjallisesti lähettämällä meille viestin www.comodo.fi -sivuston yhteydenottolomakkeen kautta (aihe: asunnon irtisanominen), sähköpostitse tai puhelimitse Comodo Asunnot asiakaspalveluun.

Avaimet Helsinki
Nouto majoituksen alkaessa
Avaimet luovutetaan Comodo Asunnot Oy:n toimistolta klo 14-16 välisenä aikana, jollei toisin ole sovittu. Avaimet luovutetaan aina Asiakkaalle tai sovitusti Majoittujalle, henkilöllisyyden todistaminen vaaditaan.

Luovutus majoituksen päättyessä
Avaimet luovutetaan sovitusti klo 11.00 mennessä lähtöpäivänä.

Avaimet Tampere
Nouto majoituksen alkaessa
Avainten luovutuksesta sovitaan aina majoittujan kanssa henkilökohtaisesti varauksen teon yhteydessä. Avaimet luovutetaan aina Asiakkaalle tai sovitusti Majoittujalle, henkilöllisyyden todistaminen vaaditaan.

Luovutus majoituksen päättyessä
Avaimet luovutetaan sovitusti klo 11.00 mennessä lähtöpäivänä.

Asunnon varustelu
Majoituksen hintaan kuuluu kalustettu asunto, sähkö, vesi, internetyhteys* ja liinavaatteet sekä pyyhkeet kertapalveluna.  

*Internetyhteys on langaton. Varmistakaa, että laite on kytketty päälle ennen yhteyden muodostamista. Yhteyden nimi ja salasana löytyvät modeemin/reitittimen päältä. Huomaattehan, ettei yhteyden salasanoja tule vaihtaa.

Majoituksen aikana
Tervetuloa majoittumaan kodikkaasti kalustettuun väliaikaiseen kotiisi! Asunnot sijaitsevat normaaleissa asuinkiinteistöissä, joten huoneiston taloyhtiön sääntöjä sekä Comodo Asuntojen oheita majoituksesta sekä yleisiä ehtoja tulee noudattaa, jotta kaikkien asuminen sujuu mahdollisimman mukavasti.

Tupakointi
Asunnossa tupakointi on kielletty!
Tupakointi on sallittu ainoastaan asunnon ulkopuolella, siihen osoitetulla paikalla. Asunnossa tupakointi kiellosta huolimatta katsotaan sopimusrikkomukseksi (sanktioineen) ja on riittävä peruste purkaa majoitussopimus välittömin seurauksin.

Hiljaisuus
Talon hiljaisuus on kello 22:00-07:00.

Lemmikkieläimet
Lemmikkieläinten tuonti on sallittua osaan asunnoista erillistä lisämaksua vastaan.

Lupa lemmikkieläimen tuontiin on aina kysyttävä etukäteen Comodo Asunnoilta, varauksenteon yhteydessä. Lemmikit eivät saa aiheuttaa tuhoa asunnolle, sen irtaimistolle eivätkä saa aiheuttaa haittaa muille kiinteistössä asuville. Majoittuja on aina vastuussa lemmikkieläimistään, niiden teoista ja käytöksestä.

Comodo Asunnot ei vastaa edellisen asukkaan luvattomasta tupakoinnista tai luvatta tuotujen lemmikkien aiheuttaneista allergiareaktioista tms. ongelmista asiakkaille.

Ennen poismuuttoa
Lähtöpäivänä asunto tulee luovuttaa klo 11:00 mennessä.  Avaimet voi jättää asunnon ruokapöydälle pois lähtiessä, jollei toisin ole sovittu. Huolehdittehan että asunto on asiallisessa kunnossa, huonekalut ja tavarat on palautettu omille paikoilleen, roskat on viety roskikseen ja käytetyt astiat on tiskattuina ja omilla paikoillaan. Virrat tulee jättää päälle jääkaappiin ja pakastimeen. Ikkunat ja ovet tulee sulkea huolellisesti asunnosta poistuessa.

Majoittujan on hoidettava majoituskohdetta ja siihen kuuluvaa irtaimistoa ja varustusta huolellisesti, sekä käytettävä majoituskohdetta, irtaimistoa ja varustusta vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Majoittujalla on velvollisuus huolehtia, että

- asunto ja yhteiset tilat säilyvät viihtyisinä
- jätteet viedään ajallaan jäteastiaan
- valot ja sähkölaitteet sammutetaan sekä vesihanat ja –liitännät suljetaan asunnosta poistuttaessa ja Majoittujan nukkuessa
- ovet lukitaan ja ikkunat suljetaan aina asunnosta poistuttaessa
- avaimet ja mahdolliset ovikoodit eivät joudu ulkopuolisten haltuun tai mene hukkaan
- majoituskohteessa ei tehdä muutostöitä

  1. Kaikenlainen häiriön aiheuttaminen majoituskohteessa on kielletty, eikä Majoittuja saa häiritä käyttäytymisellään majoituskohteen läheisyydessä asuvia. Majoittumisen aikana on noudatettava majoituskohteen järjestyssääntöjä sekä viranomaisten julkaisemia ja antamia ohjeita ja määräyksiä.
  2. Majoituskohteissa ja muissa majoituskohteen tiloissa ei saa tupakoida, käyttää päihteitä tai harjoittaa rikollista toimintaa.
  3. Kopioiden teettäminen avaimista on kielletty.
  4. Kotieläimiä ei saa tuoda asuntoon ilman Comodo Asuntojen suostumusta.

Asiakkaan henkilökohtaiset tavarat
Comodo Asunnot ei vastaa Majoittujan huoneistoon tai yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista.

Comodo Asuntojen oikeus päästä majoituskohteeseen
Majoituskohteen kunnon ja hoidon valvomista varten on Majoittujan viivytyksittä päästettävä Comodo Asuntojen edustaja vierailemaan kohteessa. Tarvittaessa Comodo Asuntojen edustajalla on oikeus tarkistaa majoituskohde sekä päästä kohteeseen markkinointitarkoitusta varten ilman Majoittujan suostumusta. Jos Asiakas on tilannut Comodo Asunnoilta palveluja, jotka edellyttävät käyntiä majoituskohteessa, käyttää Comodo Asunnot yleisavainta päästäkseen asuntoon, ellei toisin ole sovittu.

Asiakaspalveluun liittyvät tiedonannot
Comodo Asunnot voi majoitussopimuksen voimassaoloaikana lähettää Asiakkaalle ja Majoittujalle sähköpostitse ja SMS-viestein asiakaspalveluun liittyviä ilmoituksia, joissa muistutetaan muun muassa sopimuksenmukaisista määrä-ajoista.


YLEISET EHDOT

Näitä ehtoja sovelletaan Comodo Asunnot Oy:n ja Asiakkaan välillä, kun Asiakas varaa Comodo Asunnoilta majoituspalveluja ja kun Comodo Asunnot suorittaa näitä palveluja Asiakkaalle. Osapuolten väliseen suhteeseen sovelletaan ensisijaisesti majoitussopimusta ja yleisiä ehtoja. Yleisissä ehdoissa täsmennetään osapuolten välisiä velvoitteita.

Sopimuspuolina ovat Asiakas ja Comodo Asunnot Oy. Majoittuja on Asiakas, Asiakkaan intressipiiriin kuuluva taikka Asiakkaan muuten yksilöimä luonnollinen henkilö.

Riippumatta siitä, kuka Majoittuja on, vastaa Asiakas kaikkien sopimuksen synnyttämien velvoitteiden noudattamisesta ja täyttämisestä. Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että Majoittuja on tietoinen kaikista majoituskohteen käyttöä koskevista ehdoista, säännöksistä ja velvoitteista.

Viime kädessä kaikista sopimuksen synnyttämistä velvoitteista vastaa Majoitussopimuksen allekirjoittanut henkilö. Asiakas on velvollinen ennen sopimuksen alkamista sekä aina majoittujan tai majoittujien vaihtuessa välittömästi ilmoittamaan kaikkien majoittujien olennaiset yhteys- ja tunnistetiedot (esim. henkilötunnukset ja puhelinnumerot) kirjallisesti.

1.Peruutusehdot
1.1 Comodo Asuntojen peruutusoikeus

Jos Comodo Asunnot ei voi toimittaa Asiakkaalle majoituskohdetta ylivoimaisen esteen vuoksi, voi Comodo Asunnot yksipuolisesti peruuttaa tehdyn varauksen. Peruutuksesta on ilmoitettava asiakkaalle niin pian kuin mahdollista ja palautettava viivytyksittä kaikki Asiakkaalta perityt maksut. Peruutus on sitova, kun siitä on ilmoitettu Asiakkaalle puhelimitse tai kirjallisesti (kirje tai sähköposti)

Comodo Asunnoilla on oikeus purkaa majoitussopimus, jos Asiakas tai Majoittuja on vakavasti tai toistuvasti rikkonut tätä sopimusta. Sopimus päättyy välittämästi purkamisilmoituksesta ja myöhemmin, jos Comodo Asunnon on ilmoittanut myöhemmän ajankohdan. Maksuvelvollisuus ja mahdollinen korvausvelvollisuus säilyy Asiakkaalla.

Comodo Asunnoilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi mm. seuraavissa tapauksissa:

- Asiakas tai kolmas taho, joka on sitoutunut maksamaan majoituspalveluista aiheutuneet kustannukset, on asetettu konkurssiin tai on muutoin todettu kykenemättömäksi vastaamaan sopimusvelvoitteistaan tai mikäli Asiakkaan taikka kolmannen tahon taloudellinen asema on heikentynyt olennaisesti.
- Maksamatta jääneet maksut
- Majoituskohteen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ilman Comodo Asuntojen lupaa.
-Taloyhtiön ja viranomaisten laatimien järjestyssääntöjen noudattamatta jättäminen  
- Majoituskohteessa harjoitettu laiton  toiminta
- Majoituskohteen tai muiden Majoittujan käytössä olevien tilojen vaurioittaminen
- Majoituskohteen käyttäminen muuhun kuin Majoittujan tavanomaiseen elämiseen  tai Majoittujan päästäessä asuntoon jatkuvasti henkilöitä, joita ei ole nimetty Majoittujiksi.

1.2 Asiakkaan peruutus
Jos Asiakas peruuttaa määräaikaisen sopimuksen viimeistään 14 päivää ennen palvelutuotannon sovittua alkamisajankohtaa, on Comodo Asunnoilla oikeus pidättää 7 päivän majoitusmaksua vastaava varausmaksu peruutusmaksuna. Jos Asiakas peruuttaa varauksensa myöhemmin kuin 14 päivää mutta viimeistään 48 tuntia ennen sovittua majoitusajan alkamisajankohtaa, on Comodo Asunnoilla oikeus periä 20 % varauksen hinnasta, kuitenkin vähintään 250 euroa.

Jos asiakas peruuttaa joustavan määräaikaisen sopimuksen viimeistään 14 päivää ennen palvelutuotannon sovittua alkamisajankohtaa, on Comodo Asunnoilla oikeus pidättää 250 euron varausmaksu peruutusmaksuna. Jos Asiakas peruuttaa varauksensa myöhemmin kuin 14 päivää mutta viimeistään 48 tuntia ennen sovittua majoitusajan alkamisajankohtaa, on Comodo Asunnoilla oikeus periä 14 päivän sovittua majoitusmaksua vastaava summa, kuitenkin vähintään 250 euroa.

Jos Asiakas peruuttaa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen viimeistään 14 päivää ennen palvelutuotannon sovittua alkamisajankohtaa, on Comodo Asunnoilla oikeus pidättää 250 euron varausmaksu peruutusmaksuna. Jos Asiakas peruuttaa varauksensa myöhemmin kuin 14 päivää mutta viimeistään 48 tuntia ennen sovittua majoitusajan alkamisajankohtaa, on Comodo Asunnoilla oikeus periä 14 päivän sovittua majoitusmaksua vastaava summa, kuitenkin vähintään 250 euroa.

Jos Asiakas peruuttaa varauksen myöhemmin tai majoituspalveluja ei käytetä, on Comodo Asunnoilla oikeus veloittaa koko varauksen hinta Asiakkaalta. Peruutusmaksusta ei peritä arvonlisäveroa.

1.3 Asiakkaan peruutusoikeus
Asiakkaalla on mahdollisuus purkaa sopimus mikäli Comodo Asuntojen sopimusrikkomus on olennainen. Purkamisesta on tehtävä kirjallisesti ja dokumentissa sovitaan yhteisesti purkamisen käytännöistä. Asiakas voi purkaa sopimuksen, mikäli Comodo Asunnot ei ole korjannut virhettä kohtuullisessa ajassa ja virheestä on olennaista merkitystä.

2. Maksut

2.1 Vastuu majoituspalvelumaksujen maksamisesta
Kun sitova sopimus on syntynyt, on Asiakas velvollinen maksamaan majoitussopimuksessa sovitut maksut eräpäivänä majoitussopimuksen mukaisin maksuehdoin.

(Jos majoitussopimuksessa sovituista maksuista on ilmoitettu vastaamaan kolmas taho, joka ei kuitenkaan suorita maksuja, on Asiakas vastuussa maksujen maksamisesta. Viime kädessä kaikista maksuista vastaa Majoitussopimuksen allekirjoittanut henkilö.)

2.2 Hinnanmuutokset

Comodo Asunnoilla on oikeus sopimuksen syntymisen jälkeen korottaa majoituspalvelun hintaa seuraavilla perusteilla:

  1. lainsäädännölliset muutokset ja viranomaisten päätökset, jotka vaikuttavat majoituksen hintaan
  2. yleinen majoituskustannusten muutos mikäli majoitus on kestänyt yli 10 kk

Hintamuutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle kirjallisesti, ja uudet hinnat astuvat voimaan ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä lukien. Ellei muuta osoiteta, katsotaan Asiakkaan saaneen tiedon hintamuutoksesta 7 päivän kuluttua siitä, kun tiedoksianto on lähetetty Comodo Asunnoilta.

3. MAJOITUKSEEN LIITTYVÄÄ

3.1 Majoitusaika
Varatut majoitustilat ovat Majoittujan käytettävissä viimeistään kello 17.00 majoitussopimuksessa sovittuna päivänä, ellei toisin ole sovittu.

Jos varauksen yhteydessä on sovittu tietystä majoitusajasta, majoitus päättyy sovittuna päivänä. Muuten majoitus päättyy irtisanomisajan viimeisenä päivänä, minimimajoitusaika huomioiden. Majoituskohteen kaikki avaimet tulee palauttaa majoitusajan päättymispäivänä viimeistään kello 11.00.

Tarkemmat majoitusehdot määrittyvät majoitussääntöjen ja taloyhtiön sääntöjen mukaisesti.

3.2 Majoittujan uudelleensijoittaminen
Ellei Comodo Asunnot pysty poikkeuksellisesti tarjoamaan varattua majoituskohdetta koko majoitusajaksi tai jos korvaavan majoituksen käyttö on välttämätöntä muusta tärkeästä syystä, on Comodo Asunnoilla oikeus siirtää Majoittuja vastaavaan majoitustilaan ilman Asiakkaalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Comodo Asunnot ilmoittaa Asiakkaalle korvaavasta majoituksesta kirjallisesti viimeistään 5 päivää ennen siirron tapahtumista.

3.3 Majoittujan tiedonantovelvollisuudet

Saapuessaan noutamaan majoituskohteen avaimia Majoittujan on annettava oikeat ja lain edellyttämät matkustustiedot tai muutoin Comodo Asuntojen toimintaa varten tarvittavat henkilötiedot, ellei näitä tietoja ole annettu jo aikaisemmin. Majoittujan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

4. ASIAKKAAN JA MAJOITTUJAN VASTUU

4.1 Vahingon, haitan ja häiriön korvaaminen
Asiakas on velvollinen korvaamaan Comodo Asunnoille täysimääräisesti vahingon, haitan ja häiriön, jonka Asiakas itse, hänen luvallaan huoneistossa oleskeleva tai majoituskohteessa vieraileva henkilö tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomalla menettelyllään aiheuttaa majoituskohteelle, sen varustukselle ja irtaimistolle, muille Majoittujan käytössä oleville tiloille tai kolmansille osapuolille ja heidän omaisuudelle. Myös hävinnyt irtaimisto ja Majoittujan käytössä olevien tilojen epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskulut tulee korvata. Asiakas on lisäksi korvausvelvollinen kotieläimen tai luvattoman tupakoinnin  aiheuttamista vaurioista ja häiriöistä.

Jos vahinko, haitta tai häiriö on seurausta Majoittujan tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta taikka siitä, että Majoittuja on muutoin olennaisesti rikkonut majoituskohteen käyttöön liittyviä velvollisuuksia, on Asiakas velvollinen korvaamaan Comodo Asunnoille vahingon kokonaisuudessaan.

Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Comodo Asunnoille majoituskohdetta kohdanneesta vahingosta. Ilmoitus on tehtävä heti sekä taloyhtiön huoltoyhtiölle että Comodo Asunnoille, jos korjaus on vahingon laajenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä. Asiakas, joka laiminlyö ilmoittamisvelvollisuutensa, vastaa laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

4.2 Avainten myöhässä palauttamisesta ja katoamisesta aiheutuneet kustannukset
Jos majoituskohteen kaikkia avaimia ei ole palautettu majoitusajan päättymispäivänä kello 11.00 mennessä, eikä toisin ole sovittu, on Comodo Asunnoilla oikeus periä Asiakkaalta avaimen myöhästymissakkoa 60 euroa. Jos Asiakas ei palauta avaimia majoitusajan päättymispäivänä kello 17.00 mennessä tai avain katoaa, sarjoittaa Comodo Asunnot lukot uudelleen ja on oikeutettu perimään tästä Asiakkaalta myöhästymissakon lisäksi sarjoituskustannukset sekä toimistomaksun 35 euroa.

4.3 Loppusiivouksesta aiheutuneet kustannukset
Jos majoituskohteen tilat eivät ole majoitusajan päättyessä vastaavassa kunnossa kuin majoitusajan alkaessa, eikä Asiakas ole tehnyt sopimusta loppusiivouksesta, perii Comodo Asunnot Asiakkaalta siivouksesta aiheutuneet kustannukset hinnaston mukaisella pikapartiolisällä. Myös majoitustiloihin jätetyn irtaimiston tyhjentämisestä ja varastoimisesta peritään hinnaston mukainen maksu.

4.4 Vahinkojen ja kulujen laskuttaminen
Asiakas hyväksyy, että vahingot ja kulut laskutetaan sillä laskutustiedolla, joka Comodo Asunnoille on annettu. Tällöin astuu voimaan, mitä näiden ehtojen kohdissa 2.1, 2.2 ja 2.3 määrätään.

5. COMODO ASUNTOJEN VASTUU

5.1 Palvelun suorittaminen
Comodo Asuntojen velvollisuutena on huolehtia siitä, että varattu majoituskohde on Majoittujan käytettävissä sopimuksessa sovittuna ajanjaksona. Comodo Asunnot toimittaa Asiakkaalle tämän tilaamat varusteet ja lisäpalvelut sovitun mukaisesti. Jos Majoittuja ei käytä sovittuja lisäpalveluja, ei Asiakas ole oikeutettu hinnanpalautuksiin niiltä osin. Comodo Asunnot vastaa siitä, että majoituskohde on majoitusajan alkaessa sellaisessa kunnossa kuin Asiakas kohteen iän, alueen huoneistokannan, Comodo Asuntojen asuntokuvauksen ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen voi kohtuudella vaatia, jollei muusta kunnosta ole erikseen sovittu. Majoituskohteet on luokiteltu kunnon mukaan kolmeen laatuluokkaan, mihin vaikuttaa majoituskohteen varustus ja kunto.

Comodo Asunnot vastaa majoituskohteen ja sen varustuksen normaalista kulumisesta, palvelun toimivuudesta ja näistä aiheutuvista kustannuksista.

5.2 Korvaavan hyödykkeen toimittaminen
Ellei Comodo Asunnot pysty poikkeuksellisesti tarjoamaan varattua majoituskohdetta tai jos korvaavan majoituksen käyttö on välttämätöntä muusta tärkeästä syystä, on Comodo Asunnoilla oikeus toimittaa Majoittujalle vastaava majoitustila ilman Asiakkaalle aiheutuvia lisäkustannuksia.

5.3 Virheilmoitukset ja virheen korjaus
Majoituskohteen irtaimistoon, varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on tehtävä viipymättä, jo saapumispäivänä, viimeistään 3 vuorokauden kuluttua majoituskohteen vastaanottamisesta, minkä jälkeen Comodo Asunnoilla on mahdollisuus korjata virhe. Comodo Asunnot ei ole velvollinen hyvittämään Asiakasta jälkikäteen tehdyistä huomautuksista.

5.6 Viranomaisen pyynnöt ja kiellot
Jos Comodo Asunnote ei tarjoa Asiakkaalle jo sovittua majoitusta tai purkaa majoitussopimuksen yksipuolisesti viranomaisen nimenomaisesta kiellosta tai pyynnöstä johtuen, on Comodo Asunnot oikeutettu perimään Asiakkaalta kohtuullisen peruutusmaksun summaltaan vähintään 250 euroa kulujen peittämiseksi.