Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/199) mukainen rekisteri

Rekisterinpitäjä
Comodo Asunnot Oy
Mannerheimintie 38
00100 Helsinki
+358 10 470 4380

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Johanna Latvala
+358 10 470 4380

Rekisterin nimi
Comodo Asunnot asiakasrekisteri

Henkilökohtaisten tietojen keruun tarkoitus
Rekisterinpitäjä käyttää asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

- Varausten hallinnointi
- Maksujen prosessointi ja valvominen sekä luottotietojen tarkistaminen
- Asiakastyytyväisyyden valvonta
- Comodo Asunnot Oy:n palveluiden markkinointi
- Asiakastyytyväisyyden valvonta


Rekisterin sisältö
Rekisteriin kerätään ja talletetaan seuraavia tietoja:

- nimi
- puhelinnumero
- osoite
- sähköpostiosoite
- syntymäaika sekä/tai henkilötunnus
- tilatut palvelut
- matkan syy
- kansallisuus
- ensisijainen kieli
- tilinumero
- asiakkaan suostumuksella kerättyä asiakastyytyväisyyttä koskevaa tietoa
- asiakkaan suostumuksella tehdyn luottotietojen tarkistamisen päivämäärä ja tulos


Tiedonlähteet
Henkilökohtaisia tietoja kerätään asiakkaasta varaus- ja ostoprosessin aikana. Luottotiedot tarkistetaan palveluntuottajalta asiakkaan suostumuksella. Asiakastyytyväisyystietoa kerätään asiakastyytyväisyyskyselyillä asiakkaan suostumuksella.

Tietojen antaminen kolmansille osapuolille
Comodo Asunnot Oy:n asiakasrekisterin tietoja ei välitetä tai anneta EU:n ja euroalueen ulkopuolelle.

Tietosuojaperiaatteet
Rekisteri sijaitsee yrityksen sähköisessä järjestelmässä. Järjestelmä on suojattu normaaleilla yritysten toimenpiteillä olemassa olevilla menetelmillä. Järjestelmään pääsee sisään vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnuksen ja salasanan saa järjestelmän hallinnoijan antamana ja se luovutetaan vain yrityksen henkilöstölle tai palveluntuottajalle, joka hoitaa yritykseltä saamiaan tehtäviä.

Tietoa comodo.fi-sivuston analytiikasta
Tämä sivusto käyttää Google Inc.:in (Google) verkkosivustojen analytiikkaohjelmistoa Google Analytics. Analytiikkaohjelmiston javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisen sivulatauksen yhteydessä. Google Analytics tunnistaa kävijän käyttämällä evästeitä, jotka ovat pieniä selaimeen tallennettavia tiedostoja. Sivuston käyttötieto tallennetaan ja siirretään Googlen palveluihin, ja Google käyttää näitä tietoja tarjotakseen raportteja verkkosivuston käytöstä. Comodo Asunnot hyödyntää näitä tietoja parantaakseen palveluaan ja selvittääkseen sivuston käyttöä.

Comodo Asuntojen sivusto saattaa käyttää myös muita sivustojen analytiikkaohjelmistoja Google Analyticsin ohella, jotka saattavat antaa vierailijoista yksityiskohtaisempaa tietoa kuin Google Analytics. Näiden ohjelmistojen käyttöalueita ja käyttöaikoja on yleensä rajoitettu ja ne liittyvät yleensä sivuston tai jonkin sen palvelun kehittämiseen (esim. hiiren liikkeiden seuranta uusitulla sivustolla).

Sivuston analytiikan kautta kerättyjä tietoja tai tilastoja ei yhdistetä käyttäjärekisterin tietoihin. Google voi välittää sivuston analytiikka tietoja kolmansille osapuolille, tai Comodo Asunnot tai Google voivat käyttää kolmansia osapuolia alihankkijoina tietojen käsittelyssä.

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön aktivoimalla evästeiden eston selaimen asetuksista. Estämällä evästeiden käytön ei käyttäjä mahdollisesti pysty hyödyntämään kaikkia sivuston toimintoja.